Maribor

[new_royalslider id=”1″]

Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednjeEvrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan.

image013

Dolga leta je Maribor sodil v sam vrh jugoslovanske industrijske proizvodnje. A to mu ni bilo v poseben prid, saj se je razvijal zgolj industrijsko. Posledice enostranskega razvoja so bile posebej vidne ob razpadu Jugoslavije in izgubi pomembnega jugoslovanskega trga. V devetdesetih se je mesto tako znašlo v krizi. Propadanje nekoč največjih tovarn, brezposelnost in izseljevanje prebivalcev sta pripomogla k temu, da se je utrip mesta za nekaj časa tako rekoč ustavil. Čas, ambiciozne želje in vizije, močna volja in borbenost so mestu vrnili življenje in odprle nove poti razvoja. V letu 2012 je  bil Maribor s partnerskimi mesti Evropska prestolnica kulture, v letu 2013 pa je nosilec naziva Evropska prestolnica mladih. Štajerska prestolnica je ponovno pokazala, da marljivosti in borbenosti ne nosi zgolj v imenu.

Mesto Maribor leži na križišču dveh panevropskih prometnih koridorjev, to sta:

·         koridor 10, na relaciji Passau-Solun

·         koridor 3, Milano-Trst-Budimpešta-Kijev
Skupaj z letališčem je Maribor opredeljen kot intermodalni kopenski logistični center, ki je od najbližjega pristanišča v Kopru oddaljen ca. 220 km.

Letališče v Mariboru je mednarodno javno letališče, ki je tudi redni član Združenja letališč Evrope  – ACI Europe. Njegova tržna strategija obsega: letalski tovorni promet, redni potniški promet, potniški charterski promet in center za šolanje pilotov evropskih letalskih družb (Swissair, AUA, LTU …)
Karakteristike letališča: VPS (vzletno-pristajalna steza) s centralno svetlečo linijo (dimenzije: d = 2500 m , š = 45 m), razred letališča – B, 1, ILS kategorija.

Partnerska mesta, s katerimi je Mestna občina Maribor partnersko povezana že daljše obdobje, so :