Predstavnik:

Dr. Nemo d.o.o.
Štrekljeva ulica 3 – 1000 Ljubljana
Slovenia
Kajetan Bajt
tel.: +386 (0)8 205 57 60
mail: dr-nemo@dr-nemo.si

Spletna stran

Diamond aircraft

DA 40

DA 42